Een team van samenwerkende energie adviseurs met elk hun eigen discipline werkt samen om een bij het MKB passend advies te verzorgen. Waaronder gebouwen met hun installaties en industriële processen met de daarbij horende energievoorziening. Het voordeel van onze aanpak ten opzichte van branchegerichte aanpakken is dat de onderzoeksmethode breed toepasbaar is en dat wij op basis van de benodigde expertise de best passende onafhankelijke en deskundige energieadviseurs selecteren om de bedrijven te ondersteunen.

Een tweede voordeel is dat deze aanpak zich niet alleen richt op het in gang zetten van maatregelen op energiegebied, maar ook ondersteuning biedt over een langere periode, waarbij ook rekening is gehouden met de monitoring van de voortgang van de uitvoering van maatregelen en onderzoeken. Hierdoor kunnen de samenwerkende adviseurs vrijwel alle bedrijfstakken ondersteunen. Of het nu om detailhandel gaat of een zuivelfabriek, de aanpak blijft hetzelfde, alleen de benodigde expertise zal anders zijn. Door met een team van samenwerkende adviseurs te werken hebben wij alle expertise onder één dak.

U kunt eenmalig een onderzoek laten uitvoeren of een servicecontract afsluiten.

 

Het servicecontract is gebaseerd op een driejarig traject. Bij de start wordt een EPK-toets uitgevoerd aan de hand van de “erkende maatregelenlijsten” (EML) en de lijsten met actiepunten op het gebied van “duurzaam beheer en onderhoud” (DBO). Indien bedrijven gebruik maken van het servicecontract dan volgen er jaarlijks onderhoudsgesprekken plaats waarbij samen met het bedrijf onderzocht wordt welke besparingsopties toegevoegd kunnen worden aan het uitvoeringplan. Het uitvoeringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast worden jaarlijks de monitoringgegevens samen met bedrijf ingevuld, waarbij de gerealiseerde maatregelen worden geëvalueerd.

Op de website van Infomil vindt meer informatie over erkende maatregelenlijsten (EML) en duurzaambeheer en onderhoudsmaatregelen (DBO).

 https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/handreiking-erkende/

 

 

 

EED audits door Epro Consult

Inmiddels bestaat voor grotere bedrijven al enige tijd de verplichti...

Lees meer

EPK-aanpak

Een team van samenwerkende energie adviseurs met elk hun eigen disc...

Lees meer

EPK-aanpak; hoe worden bedrijven fossielvrij?

Hoe worden bedrijven fossiel-vrij?

Van willen naar doen. Samen met desku...

Lees meer