Carbon footprint

 

Epro Consult heeft met name kennis op het gebied van energie en energie-efficiencyverbetering. Met name het gebruik van fossiele brandstoffen is bepalend voor de carbon footprint. Omdat wij in staat zijn om een gedegen energiebalans van uw bedrijf op te zetten kunnen wij op basis daarvan een goed onderbouwde carbon footprint voor uw bedrijf opstellen.

Analoog aan de carbon footprint helpen wij u ook om een water-footprint op te stellen.

EED audits door Epro Consult

Inmiddels bestaat voor grotere bedrijven al enige tijd de verplichti...

Lees meer

EPK-aanpak

Een team van samenwerkende energie adviseurs met elk hun eigen disc...

Lees meer

EPK-aanpak; hoe worden bedrijven fossielvrij?

Hoe worden bedrijven fossiel-vrij?

Van willen naar doen. Samen met desku...

Lees meer