Energie in de omgevingsvergunning

 

Bedrijven met een energiegebruik boven de grens van 25.000 m3 aardgasequivalenten of 50.000 kWh per jaar dienen energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter.

Vergunningverleners vragen daarom aan bedrijven met deze omvang om een plan op te stellen waarin de energiebesparende maatregelen worden opgenomen.

Epro Consult helpt u om een energie-efficiencyplan (of energiebesparingsplan) op te stellen dat voldoet aan de eisen die de vergunningverlener er aan stelt. De adviseurs van Epro Consult zorgen er voor dat u een goed inzicht krijgt in uw besparingsmogelijkheden en helpen u om de maatregelen uit te (laten) voeren.

EED audits door Epro Consult

Inmiddels bestaat voor grotere bedrijven al enige tijd de verplichti...

Lees meer

EPK-aanpak

Een team van samenwerkende energie adviseurs met elk hun eigen disc...

Lees meer

EPK-aanpak; hoe worden bedrijven fossielvrij?

Hoe worden bedrijven fossiel-vrij?

Van willen naar doen. Samen met desku...

Lees meer