Handhaving

 

Om de inspanningen van bedrijven op het gebied van energiebesparing goed te kunnen beoordelen kan Epro Consult uw bedrijf en het Bevoegd Gezag ondersteunen.

Dat doen wij door inzicht te geven in de energiesituatie van uw bedrijf en door de haalbaarheid van besparingsmaatregelen te onderbouwen en waar nodig toe te lichten aan het Bevoegd Gezag.

Als de vergunningverlener ondersteund wil worden bij het beoordelen van energiebesparende maatregelen dan zijn wij daarbij uiteraard ook graag van dienst.

EED audits door Epro Consult

Inmiddels bestaat voor grotere bedrijven al enige tijd de verplichti...

Lees meer

EPK-aanpak

Een team van samenwerkende energie adviseurs met elk hun eigen disc...

Lees meer

EPK-aanpak; hoe worden bedrijven fossielvrij?

Hoe worden bedrijven fossiel-vrij?

Van willen naar doen. Samen met desku...

Lees meer