MJA/MEE

 

Neemt u deel aan een van de convenanten zoals de Meerjarenafspraken (MJA) of Meerjarenafspraak energie-efficiency ETS-ondernemingen (MEE)?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Energiemanagement (Energiezorg)
  • Procesefficiency
  • Ketenefficiency
  • Duurzame energie
  • Energie-efficiencyplan (EEP)
  • Monitoring
  • Meerjarenplan energie-efficiency (MJP)
  • Routekaarten

Op al deze terreinen heeft Epro Consult kennis en ervaring en kunnen wij deze onderwerpen samen met u uitwerken. Wij voeren niet alleen de studies uit, maar verzorgen bij projecten ook het ontwerp en de projectbegeleiding.

Bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraken en aan het MEE-convenant in het kader van de energie-efficiencyverbetering hebben afspraken gemaakt over het realiseren van maatregelen om energie te besparen (om de energie-efficiency te verbeteren). Een van die afspraken is het opzetten van een energiezorgsysteem dat past binnen het bedrijf.

Naast de invoering en het onderhouden van een energiezorgsysteem hebben de bedrijven afgesproken jaarlijks monitoringgegevens aan te leveren en worden doorgaans een keer per vier jaar energie-efficiencyplannen (EEP) opgesteld.

De kern van de convenanten is uiteraard het verbeteren van uw energie-efficiency.

Epro Consult ondersteunt op al deze onderdelen en kan u van dienst zijn bij de verslaglegging van uw CO2- en NOx-emissies.

EED audits door Epro Consult

Inmiddels bestaat voor grotere bedrijven al enige tijd de verplichti...

Lees meer

EPK-aanpak

Een team van samenwerkende energie adviseurs met elk hun eigen disc...

Lees meer

EPK-aanpak; hoe worden bedrijven fossielvrij?

Hoe worden bedrijven fossiel-vrij?

Van willen naar doen. Samen met desku...

Lees meer