Water

 

In de industrie is niet alleen voor de productieprocessen water nodig maar ook voor koeling, verwarming en reiniging. Het watergebruik vormt daarmee een kostenpost voor de bedrijven.

Epro Consult onderzoekt bij bedrijven de mogelijkheden om efficiënter om te gaan met water. Daarbij gaat het primair om het besparen van water, kosten van water en daarmee samenhangend het verlagen van het energiegebruik.

Wij hebben kennis op het gebied van hergebruik en de opwerking van procescondensaat om te komen tot een reductie van het gebruik van vers grondwater of drinkwater.

In samenwerking KWR heeft Epro Consult een rekenmodel opgesteld voor de MVO-sector waarmee de kostprijs van een aantal relevante soorten proceswater kan worden berekend (onthard water; demi-water geproduceerd met ionenwisseling, RO-water (reversed osmose), water geproduceerd met de CDI-techniek).

EED audits door Epro Consult

Inmiddels bestaat voor grotere bedrijven al enige tijd de verplichti...

Lees meer

EPK-aanpak

Een team van samenwerkende energie adviseurs met elk hun eigen disc...

Lees meer

EPK-aanpak; hoe worden bedrijven fossielvrij?

Hoe worden bedrijven fossiel-vrij?

Van willen naar doen. Samen met desku...

Lees meer