Biobased economy

 

Epro Consult heeft meegewerkt aan het tot stand brengen van de Route-kaart voor de MVO-sector ‘Op weg naar energiezuinige processen en een bio-based economy’. Een van de routes om de energiedoelstellingen van de sector te behalen, betreft innovaties in procesefficiency door waterbeheer.

De biobased economy is een economie waarin bedrijven producten vervaardigen uit hernieuwbare grondstoffen (biomassa). De kern van de biobased economy is dat hernieuwbare grondstoffen uiteindelijk de eindige fossiele grondstoffen vervangen. Biomassa is niet alleen hernieuwbaar, maar vaak ook minder toxisch, beter biologisch afbreekbaar en geeft veel lagere gezondheidsrisico’s voor met name werknemers.

Epro Consult verbindt partijen die op het vlak van de biobased economy actief zijn en kennisi bezitten om te komen tot het realiseren van projecten, processen, met als eindresultaat het produceren van eindproducten en grondstoffen op basis van uit de natuur voortkomende grondstoffen.

 

EED audits door Epro Consult

Inmiddels bestaat voor grotere bedrijven al enige tijd de verplichti...

Lees meer

EPK-aanpak

Een team van samenwerkende energie adviseurs met elk hun eigen disc...

Lees meer

EPK-aanpak; hoe worden bedrijven fossielvrij?

Hoe worden bedrijven fossiel-vrij?

Van willen naar doen. Samen met desku...

Lees meer