Duurzame energie

 

De Nederlandse overheid streeft ernaar om een deel van de conventionele energie (aardgas, kolen, aardolie) op termijn te vervangen door duurzame energie. Daarbij speelt in toenemende mate een rol hoe duurzaam die energie is.

duurzame energie

Enkele doelstellingen:

  • 30% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 1990
  • Jaarlijkse verbetering van de energie-efficiency met 2% (nu is dat 1%)
  • De Europese Unie streeft naar 80-95% minder CO2-uitstoot in 2050 (ten opzichte van 1990). In 2020 moet de uitstoot al met 20% zijn verminderd.
  • In 2020 moet het aandeel duurzame energie in Nederland 16% bedragen.

Kortom: duurzame energie is onmisbaar.

Epro Consult biedt verschillende diensten aan op het gebied van duurzame energie. Dat varieert van een Duurzame Energiescan (DE-scan) tot het uitvoeren van haalbaarheidsstudies op het gebied van duurzame energie-installaties.

Samen met uw bedrijf gaan we na hoe die duurzame energie het meest efficiënt kan worden benut (zowel energetische als economisch).

Epro Consult heeft diverse studies uitgevoerd gericht op vergisting van biomassa, zon pv en warmte- en koudeopslag. Daarnaast onderzoeken wij of het produceren of de inzet van biobrandstoffen voor uw bedrijf interessant kan zijn.

EED audits door Epro Consult

Inmiddels bestaat voor grotere bedrijven al enige tijd de verplichti...

Lees meer

EPK-aanpak

Een team van samenwerkende energie adviseurs met elk hun eigen disc...

Lees meer

EPK-aanpak; hoe worden bedrijven fossielvrij?

Hoe worden bedrijven fossiel-vrij?

Van willen naar doen. Samen met desku...

Lees meer