EED audits door Epro Consult

Inmiddels bestaat voor grotere bedrijven al enige tijd de verplichting om iets te doen aan energiebesparing.

Voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers of een balanskapitaal van 34 mln Euro of een omzet van 50 mln Euro geldt een plicht om een EED-audit te laten uitvoeren. Bedrijven die deelnemen aan een meerjarenafspraak (MJA) of deelnemen aan het MEE-convenant en die voldoen aan de daarin vastgelegde afspraken hoeven zo’n EED audit (nog) niet te laten uitvoeren.

Ook bedrijven die een gecertificeerd ISO 50001 energiezorgsysteem hebben hoeven de audit niet uit te voeren.

Zie voor meer informatie de site van RVO: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/12/Veel%20gestelde%20vragen%20en%20antwoorden%20bij%20de%20auditverplichting%20van%20de%20EED%20update%20juli%202016.pdf

 

Met onze jarenlange ervaring bij het uitvoeren van energiebesparingsonderzoeken, het opstellen van energie efficiencyplannen en energie hebben wij inmiddels ook verschillende EED-audits uitgevoerd, zowel in de gebouwde omgeving als in de industrie.

 

Bent u op zoek naar een ervaren, deskundig en onafhankelijk energieadviseur die u kan helpen bij het uitvoeren van een EED-audit, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zorgen er niet allen voor dat u voldoet aan uw audit-plicht maar we proberen er vooral voor te zorgen dat u ook energie en kosten kunt besparen.

Daarbij stopt ons advies niet bij het aanbieden van een rapport, maar helpen wij u ook tot en met het realiseren van de besparingsmaatregelen.