Referenties

 

Projecten energiebesparing in de industrie

 1. Monitoring energiebesparing kalkzandsteenproductie; Centraal Verkoop Kantoor voor de kalkzandsteen (CVK), Hilversum
 2. Ondersteuning MJA-monitoring; Novem (Agentschap NL) te Sittard
 3. 22 Energiebesparingsplannen Margarine-, Vetten- en Oliënindustrie (MVO); Productschap MVO Rijswijk, i.s.m. twee andere adviesbureaus
 4. 13 Energiebesparingsplannen zuivelindustrie Friesland Coberco Dairy Food (FCDF) te Meppel, i.s.m. 3 andere adviesbureaus
 5. 50 Energiebesparingsplannen voor de grofkeramische industrie (KNB); Novem (Agentschap NL) te Sittard, i.s.m. een ander adviesbureau
 6. 11 Energiebesparingsplannen voor bedrijven in de kalkzandsteenindustrie; Novem (Agentschap NL) te Sittard 
 7. Energiemonitoringsysteem voor kalkzandsteenfabriek "de Hazelaar" te Echt 
 8. Opstellen sectormeerjarenplan voor de margarine-, vetten- en oliënindustrie; Novem (Agentschap NL)
 9. Opstellen sectormeerjarenplan voor de kalkzandsteenindustrie; Novem (Agentschap NL)
 10. Medewerking aan het sectormeerjarenplan voor de zuivelindustrie; Novem (Agentschap NL)
 11. Toepassing van membranen in niet waterige systemen; Productschap MVO
 12. Verkennend onderzoek naar uitbreiding warmte-kracht installatie; Cargill vestiging Amsterdam
 13. Opstellen sectormeerjarenplan voor de groenten- en fruitverwerkende industrie; Novem (Agentschap NL)
 14. Opzetten formats voor handboeken en procedures conform de Novem (Agentschap NL) referentie energiezorg; Productschap MVO
 15. Begeleiding implementatietraject energiezorg in de MVO-sector (inclusief uitvoering van een beginmeting); Productschap MVO (19 bedrijven) 
 16. 5 EBP's zuivelbedrijven FCDF; Novem (Agentschap NL)
 17. MJA-monitoring voor de MVO-sector over 2002 en 2003, Novem (Agentschap NL)
 18. Voorbereiding investering WKK implementatie. Cargill
 19. Custerproject begeleiding implementatie energiezorg in de zuivelsector (12 bedrijven)
 20. Optimalisatie energievoorziening MVO-bedrijf
 21. Integreren van energiezorg in een gecertificeerd kwaliteitssysteem van zuivelbedrijf Borculo Domo Ingredients (BDI) te Borculo
 22. Clusterproject begeleiding implementatie energiezorg bij koffiebranderijen (9 bedrijven)
 23. Begeleiding aanvraag revisie milieuvergunning; Van Dijk Food Products Zeewolde
 24. Opstellen van een energiebesparingsplan bij Wienerberger Reuver in het kader van de vergunningverlening
 25. Haalbaarheidsonderzoek naar de samenwerking op het industrieterrein Winschoterdiep te Groningen, samen met E-kwadraat
 26. Clusterproject begeleiding implementatie energiezorg bij 10 bedrijven uit de sectoren snacks, groenten- en fruitverwerkende industrie en zuivel
 27. Ondersteuning van de MVO-sector bij het opstellen van nieuwe energiebesparingsplannen bij 17 bedrijven (voor de periode 2005 t/m 2008), samen met Kuin Consult en de Kleijn Energy Consulting.
 28. LCA-voorstudie koffiepads vergeleken met vers gezette vacuüm-verpakte koffie voor de Vereniging van Nederlandse Koffiebranders en Theepakkers (VNKT)
 29. Mogelijkheden voor toepassing van warmtepompen in de MVO-sector (productschap MVO, SenterNovem (Agentschap NL))
 30. Onderzoek naar de mogelijkheden van vervoer over water van MVO-producten (productschap MVO, SenterNovem (Agentschap NL))
 31. Ketenoptimalisatie in de MVO-productieketen (productschap MVO, SenterNovem (Agentschap NL))
 32. Energieconsumptienalayse Cargill Multiseed Amsterdam
 33. CO2- en NOx-monitoringplan Friesland Foods Domo te Borculo
 34. Energieoptimalisatie van batchprocessen bij AAK in Zaandijk met ProcSim
 35. Energieoptimalisatie van batchprocessen bij Friesland Foods met ProcSim
 36. Ondersteuning van de MVO-sector bij het opstellen van een nieuw energie-efficiencyplan (EEP) voor 17 bedrijven (voor de periode 2009 t/m 2012), samen met Kuin Consult en de Kleijn Energy Consulting.
 37. Ondersteuning van de zuivel-sector bij het opstellen van een nieuw bedrijfsenergiemilieuplan (BEMP) voor 11 bedrijven (voor de periode 2009 t/m 2012), samen met Kuin Consult, de Kleijn Energy Consulting en Van Schijndel Advies.
 38. Energieconsumptienalayse  AAK Zaandijk
 39. Energiezorgdocumentatie Calduran
 40. Energieconsumptienalayse FrieslandCampina Borculo
 41. Energieconsumptienalayse Cargill Botlek
 42. Ondersteuning bij het opzetten van een overzicht met energie-efficiencyopties in de MVO-sector, samen met Kuin Consult en de Kleijn Energy Consulting
 43. Energieverbruiksanalyse (EVA) FC Butter Lochem
 44. Opstellen EEP bij Scandinavian Tobacco Group te Eersel.
 45. Optimalisatie poedercoatovens - energiebalans poedercoatlijn
 46. Optimalisatie stoomsystemen bij diverse Zuivelbedrijven en MVO-bedrijven        
 47. Ondersteuning bij het opstellen van de routekaart in de MVO-sector
 48. Waterbehandeling in de MVO-sector
 49. Ondersteuning onderzoek naar de haalbaarheid van mini en micro-WKK door de hele keten van de voedingsmiddelenindustrie
 50. Haalbaarheidsstudie Warmteterugwinning uit afvalwater
 51. EVA en SEV's (Specifiek Energie Verbruik) (Milk Prism) FC Lochem
 52. Ondersteuning van de MVO-sector bij het opstellen van een nieuw energie-efficiencyplan (EEP) voor 9 bedrijven (voor de periode 2013 t/m 2016)
 53. Energieplan in het kader van het auditconvenant voor Friesland Foods Professional te Lummen
 54. Energieplan in het kader van het benchmarkconvenant voor Heylen Bricks in Veldwezelt.
 55. Energiestudie in het kader van de vergunningaanvraag voor 3 nieuwe oven voor Heylen Bricks in Veldwezelt (Epro Consult).
 56. Ondersteuning van de zuivel-sector bij het opstellen van een nieuw EEP voor 17 bedrijven (voor de periode 2013 t/m 2016) samen met de Kleijn Energy Consulting
 57. Rekenmodel water voor de MVO-sector
 58. Energieverbruiksanalyse bedrijf in de MVO-sector
 59. Studie hergebruik procescondensaat
 60. Studie optimalisatie warmtevoorziening
 61. Uitwerking routekaartopties MVO-sector
 62. Waterbenchmark MVO-sector
 63. Warmteterugwinning sproeidrogers bij 2 zuivelbedrijven
 64. Energiezorg bij een bedrijf in de MVO-sector
 65. Energiezorg bij een suikerverwrkende industrie
 66. Energiebesparingsonderzoek bij een eierverwerkend bedrijf

Projecten energiebesparing gebouwde omgeving

 1. Energiebesparingonderzoek utiliteitsgebouw te Venray
 2. Energetische optimalisatie van de nieuwbouw voor de personeelshuisvesting bij tuinderij Beegdenhof te Hunsel.
 3. Meerdere energiescans en energiecontractonderzoeken bij Tilburgse bedrijven.
 4. Afnemen van energiescans voor het MKB in Limburg in opdracht van de KvK Limburg.
 5. Energiekostenvergelijk tussen stads- en gasverwarming op bedrijventerrein Vossenberg te Tilburg in opdracht van BZW / BORT.
 6. Technische ondersteuning bij een dispuut rondom het functioneren van een WKO-systeem
 7. Energiescan diverse horecapanden
 8. Verbeteringen aan de huisvesting voor arbeidsmigranten
 9. Optimalisatie gebouwen en zwembaden vakantieparken
 10. Duurzame privéwoning met safe zone
 11. Onderzoek naar verduurzaming van het provinciehuis in Drenthe (samen met Invent)

Projecten optimalisatie energiecontracten

 1. Van Dijk Food Products Lopik
 2. Tuinderij Beegdenhof - 2 vestigingen, inclusief bepalen capaciteit nieuwe aansluitingen
 3. Diverse bedrijven regio Tilburg
 4. Meubelverwerkende industrie met meerdere vestigingen in Brabant
 5. Bouwbedrijf met 8 vestigingen in Brabant
 6. Bedrijfsverzamelgebouw te Weert
 7. Appartementencomplex met 50 aansluitingen
 8. Controleberekeningen NMDA

Projecten duurzame energie

 1. Duurzame energiescan; 10 tuinbouwbedrijven Berlikum (Friesland); Novem (zon, wind, biomassa, warmte- en koudeopslag)
 2. Duurzame energiescan; Van Dijk Food Products Zeewolde; Novem
 3. haalbaarheidsonderzoek naar energieopslag in de bodem bij 10 tuinbouwbedrijven in Berlikum samen met E-kwadraat
 4. Onderzoek naar toepassing van biomassa uit de voedingsmiddelenindustrie voor energieopwekking d.m.v. vergisting
 5. Cases studies voor de meelindustrie, margarine-, vetten- en oliënindustrie en een slachthuis benutting van biomassa voor energieopwekking (verbranding en vergisting)
 6. Presentaties over toepassingen van warmtepompen provincie Limburg (NL)
 7. Begeleiding gemeente Tilburg bij de realisatie van twee duurzame bedrijventerreinen: Tradepark 58 Noord (20 ha) en Vossenberg West II (100 ha), toepassing van warmte- en koudeopslag in de bodem, verkenning andere duurzame energieopties:
  a. verkenning mogelijkheden (voorstudie) Tradepark 58 en Vossenberg West II
  b. begeleiding ontwerpstudie Tradepark 58
  c. begeleiding aanbesteding (concessie voor diensten) Tradepark 58
 8. Strategische verkenning van de covergisting van mest studie ter ondersteuning van het beleid van het Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (een samenvatting van het eindrapport "Strategische verkenning van covergisting van mest" kunt u hier downloaden)
 9. Vergisting van reststromen uit de zuivelkolom (melkveehouderij, zuivelbedrijven, retail) 
 10. Ontwikkeling biomassarekenmodel i.s.m. TU/e.
 11. Inventariseren en organiseren bijeenkomsten MVO-bedrijven toepassen koelinstallaties, warmtepompen, warmteopwekking en restwarmtebenutting
 12. Technische ondersteuning bij een dispuut rondom het functioneren van een WKO-systeem
 13. Ondersteuning onderzoek naar de haalbaarheid van mini en micro-wkk door de hele keten van de voedingsmiddelenindustrie

Projecten Duurzame bedrijventerreinen

 1. Duurzame energievoorzieningen glas- en tuinbouwgebied Berlikum (Fr.)
 2. Samenwerking bedrijven Winschoterdiep (Groningen) op het gebied van transport en logistiek, afval- en reststromen, energie en water (utilities)
 3. Ontwikkeling Tradepark 58 (T58) Tilburg tot duurzaam bedrijventerrein:
  - voorstudie
  - aanbesteding
  - contractonderhandeling
  - begeleiding ingenieursbureau
  - ambtelijke ondersteuning
 4. Voorstudie duurzaam bedrijventerrein Vossenberg West, Tilburg

Projecten Vlaanderen (in samenwerking met Encon, Genk)

 1. Energieplan in het kader van het auditconvenant voor Friesland Foods Professional te Lummen
 2. Energieplan in het kader van het benchmarkconvenant voor Heylen Bricks in Veldwezelt.
 3. Energiestudie in het kader van de vergunningaanvraag voor 3 nieuwe oven voor Heylen Bricks in Veldwezelt (Epro Consult).

Energiebesparingsonderzoek bij Frisian Egg in Drachten

Eind 2017 heeft Frisian Egg in overleg met de omgevingsdienst Fumo en op verzoek van de gemeente ...

Lees meer

EED audits door Epro Consult

Inmiddels bestaat voor grotere bedrijven al enige tijd de verplichti...

Lees meer

informatieplicht energiebesparing

 

Waarom een informatieplicht?

Lees meer