Energie-efficiencyplannen

 

Structurele energiebesparing

Bij energiebesparing kan onderscheid gemaakt worden in verschillende soorten maatregelen. Een deel komt tot stand door verstandig met energie om te gaan (energiezorg). Verder kan energie bespaard worden door energie-efficiënte installaties aan te schaffen, door het beter benutten van restwarmte of door aanpassingen in de processen.

Energiebesparende maatregelen zijn bedoeld om energie te besparen voor het bedrijf. Toch is het mogelijk dat de verwachte besparingen niet gerealiseerd worden omdat elders extra energie nodig kan zijn. Daarom dient het geheel van energieverbruikers (energievraag) en energievoorziening (energieaanbod) onder de loep te worden genomen.

Het is van belang om eerst de energievraag te onderzoeken en vervolgens te kijken naar de mogelijkheden om warmte uit te wisselen. Daarna is het duidelijk wat de utilities moeten leveren en is het zinvol om die utilities te optimaliseren.

Op deze manier kan structurele energiebesparing worden bereikt die over het bedrijf als geheel besparingen oplevert.

 

Aanpak

In onderstaande figuur is schematisch aangegeven hoe een energiebesparingsonderzoek door Epro Consult aangepakt wordt.

duurzame efficiencyplannen

Bij veel bedrijven worden maatregelen deels op ad hoc basis genomen omdat de tijd ontbreekt om een gedegen onderzoek uit te voeren. Die ad hoc maatregelen leiden in nogal wat situaties tot sub-optimale oplossingen. Dat kan voorkomen worden door tijdig een structureel plan op te zetten zoals hiervoor weergegeven. Een dergelijke aanpak kost een bedrijf tijd, maar geeft een goed beeld van de mogelijkheden om energie te besparen en voorkomt verkeerde beslissingen.

Energiebesparingsonderzoek bij Frisian Egg in Drachten

Eind 2017 heeft Frisian Egg in overleg met de omgevingsdienst Fumo en op verzoek van de gemeente ...

Lees meer

EED audits door Epro Consult

Inmiddels bestaat voor grotere bedrijven al enige tijd de verplichti...

Lees meer

informatieplicht energiebesparing

 

Waarom een informatieplicht?

Lees meer