Waarom een informatieplicht?

 

In het kader van de Wet Milieubeheer (Wm) gaat de overheid een informatieplicht invoeren omdat er nog te weinig resultaten zijn geboekt op basis van de door bedrijven genomen energiebesparende maatregelen.

 

Voor wie geldt deze informatieplicht?

 

Dit geldt voor alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 Nm3 gas per jaar verbruiken. Er zijn enkele uitzonderingen. Zie de toelichting.

 

Wanneer wordt deze ingevoerd?

 

Invoering is vastgelegd vóór 1 juli 2019. Op deze datum moeten alle bedrijven de melding hebben ingediend.

 

Wat houdt de informatieplicht in?

 

Bedrijven moeten aangeven welke energiebesparende maatregelen men heeft genomen in de afgelopen 4 jaar. Dit geldt voor alle van toepassing zijnde maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. U dient dit te melden aan de overheid (bevoegd gezag).

 

Hoe kan een bedrijf inzicht krijgen in geschikte maatregelen en hoe kan men voldoen aan de meldingsplicht?

 

Als samenwerkende adviseurs hebben wij niet alleen de noodzakelijke kennis en ervaring om bedrijven dit inzicht te verschaffen, maar kunnen u ook ondersteunen te voldoen aan de meldingsplicht. Samen met uw bedrijf zoeken wij naar zinnige maatregelen die uw bedrijf geen geld kosten maar geld opleveren. Daarnaast draagt u bij aan een beter milieu door uw CO2-uitstoot te verlagen. De samenwerkende energieadviseurs zijn aangesloten bij FedEC. Deze beroepsvereniging van energieadviseurs in Nederland maakt zich al jaren sterk voor kwalitatief hoogwaardig energieadvies en een energiebeleid waarbij de belangen van het bedrijf voorop staan.

 

Als bedrijf bent u volgens de wet  verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter uit te voeren. Per 1 juli 2019 moet u melden welke energiebesparende maatregelen u in de afgelopen 4 jaar heeft uitgevoerd. De informatieplicht is niet vrijblijvend, als u niet voldoet is uw bedrijf in overtreding. Maar los van die plicht levert energiebesparing geld op en draagt u bij aan een beter milieu door uw CO2-uitstoot te verlagen.

 

Verbruikt u meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 Nm3 aardgas, dan moet u alle rendabele energiebesparende maatregelen nemen. Vanaf medio volgend jaar moet u de overheid (bevoegd gezag) informeren welke energiebesparingsmaatregelen u heeft genomen.

 

Wij kunnen u hierbij helpen, door plannen te maken, rendabele maatregelen vast te stellen en u te ondersteunen bij de uitvoering van die maatregelen. Wie wij zijn? Samenwerkende energieadviseurs, leden van FedEC met aantoonbare kennis, ervaring en deskundigheid, kwaliteit staat bij ons voorop. We bestaan uit een samenwerkingsverband, bestaande uit 2 kernen, één in Noord Nederland en één in Zuid Nederland.

 

 https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/handreiking-erkende/

 

 

 

Energiebesparingsonderzoek bij Frisian Egg in Drachten

Eind 2017 heeft Frisian Egg in overleg met de omgevingsdienst Fumo en op verzoek van de gemeente ...

Lees meer

EED audits door Epro Consult

Inmiddels bestaat voor grotere bedrijven al enige tijd de verplichti...

Lees meer

informatieplicht energiebesparing

 

Waarom een informatieplicht?

Lees meer