Duurzame bedrijventerreinen

 

Hoe realiseer je een duurzaam bedrijventerrein?

Op steeds meer bedrijventerreinen wordt door de bedrijven samengewerkt. Die samenwerking kan variëren van het onderhoud van grijs en groen, bewegwijzering en afvalinzameling, maar kan ook verder gaan. Epro Consult richt zich met name op samenwerking op energiegebied en op het optimaliseren van het watergebruik van de bedrijven.

Of het nu gaat om een bestaand bedrijventerrein of een nieuw bedrijventerrein, de samenwerking komt pas van de grond als de bedrijven vertrouwen in elkaar hebben en zich niet met handen en voeten gebonden voelen aan samenwerkingsovereenkomsten met elkaar en met derden.

Allereerst brengen we in kaart wat de bedrijven aan energie en water nodig hebben. Vervolgens gaan we kijken hoe dat het beste gerealiseerd kan worden, waarbij rekening wordt gehouden met reeds aanwezige energie- en watervoorzieningen.

Vervolgens werken we een aantal opties uit die zich lenen voor samenwerking en die voor de bedrijven leiden tot energie-, water- en kostenbesparingen. De bedrijven geven aan welke opties voor hen interessant zijn en die opties worden op basis daarvan verder uitgewerkt. Daarbij onderzoeken we de haalbaarheid van het nuttig gebruik van restwarmte, duurzame energieopties, zoals warmte-koudeopslag (WKO), energie uit biomassa, windenergie, zonne-energie en desgewenst ook andere duurzame energievormen.

Tot slot zorgen wij ervoor dat de partijen samen tot overeenkomsten komen en dat voor de realisatie, onderhoud en beheer uitvoerende bedrijven worden gevonden. Daar waar reeds parkmanagement aanwezig is wordt de samenwerking met de parkmanager nagestreefd.

duurzame bedrijventerreinen

Energiebesparingsonderzoek bij Frisian Egg in Drachten

Eind 2017 heeft Frisian Egg in overleg met de omgevingsdienst Fumo en op verzoek van de gemeente ...

Lees meer

EED audits door Epro Consult

Inmiddels bestaat voor grotere bedrijven al enige tijd de verplichti...

Lees meer

informatieplicht energiebesparing

 

Waarom een informatieplicht?

Lees meer