Provinciehuis Drenthe energieneutraal?

Invent uit Beilen heeft samen met Epro Consult uit Leeuwarden in opdracht van de provincie Drenthe onderzocht of en hoe het provinciehuis energieneutraal kan worden.

Het provinciehuis is opgeleverd in 1973 en is volgens de normen van die tijd gebouwd. Het gebouw kan daarom wel verbeterd worden, maar daaraan zitten grenzen. De medewerkers van de provincie die het beheer hebben over de gebouwen en over de installaties hebben echter niet stilgezeten. In 2009 heeft een grootschalige renovatie plaatsgevonden. Er zijn diverse maatregelen getroffen die er voor gezorgd hebben dat de gebouwen reeds een A-label hadden voordat het onderzoek door Invent en Epro Consult is uitgevoerd. De gebouwen beschikken over een warmte-koudeopslagsysteem (WKO), over zonnepanelen op enkele daken en verder zijn de klimaatinstallaties verbeterd en is op diverse plaatsen LED-verlichting geïnstalleerd.

Tijdens het onderzoek bleek dat er zeer veel informatie beschikbaar was, onder andere ook uit het eigen energiemanagementsysteem. Dat zorgde ervoor dat de analyse uitgebreid kon worden aangepakt. Mede dankzij de kritische inbreng van de medewerkers van de provincie zijn diverse besparingsopties in beeld gebracht en is nagedacht over het verduurzamen van de energievoorziening. Er zijn analyses uitgevoerd op basis van de energieverbruiksprofielen van aardgas, elektriciteit en van de WKO. Daaruit is o.a. naar voren gekomen dat er een vrij grote basislast aan elektriciteit is en dat er naar verwachting na wat kleinere investeringen geen aardgas meer nodig is voor het provinciehuis, het energiegebruik wordt dan volledig elektrisch ingevuld.

Die elektriciteit is nu nog voor een belangrijk deel afkomstig van het net, waarbij de provincie er naar streeft om alle stroom groen in te kopen, hetgeen naar verwachting in 2021 de volledige vraag naar elektriciteit zal dekken. In het provinciehuis zullen eerst besparende maatregelen worden uitgevoerd die weliswaar niet allemaal binnen 5 jaar zijn terugverdiend, maar toch voldoende rendabel zijn. Daarmee kan naar verwachting het totale energiegebruik met ca. 45% worden verlaagd. De investeringen die hiervoor nodig zijn bedragen ca. € 370.000,-.

De resterende energievraag kan in principe worden opgewekt door alle beschikbare dakoppervlak te benutten voor zonnepanelen en door ook de parkeerplaatsen te overkappen en te voorzien van zonnepanelen. Dat vraagt om een stevige investering, waarbij naar schatting alleen al voor de zonnepanelen ca. € 1,4 mln dient te worden gerekend. Zonder subsidie en bij de huidige kosten voor zon-pv zal de terugverdientijd meer dan 25 jaar bedragen.

Bij de afrondende bespreking van dit onderzoek werd door de provincie aangegeven dat het bruikbare inzichten heeft opgeleverd om het provinciehuis verder te kunnen verduurzamen.

Het provinciehuis had al het label A en dat wordt nog verder opgeschroefd tot label A met een duurzaam randje.

Energiebesparingsonderzoek bij Frisian Egg in Drachten

Eind 2017 heeft Frisian Egg in overleg met de omgevingsdienst Fumo en op verzoek van de gemeente ...

Lees meer

EED audits door Epro Consult

Inmiddels bestaat voor grotere bedrijven al enige tijd de verplichti...

Lees meer

informatieplicht energiebesparing

 

Waarom een informatieplicht?

Lees meer