Energiezorg en ISO 50001

 

Implementatie van energiezorg 

Epro Consult heeft op verschillende manieren bedrijven geholpen bij het opzetten van hun energiezorgsysteem.
Zo zijn er zogenaamde clusterprojecten energiezorg begeleid waaraan in totaal ca. 40 bedrijven hebben deelgenomen.
Daarnaast ondersteunen wij u bij het opzetten van energiezorg op bedrijfsniveau.

De volgende elementen spelen daarbij steeds een belangrijke rol: 

  1. Formuleren van een energiebeleid
  2. Opzetten van een organisatie om het energiebeleid uit te voeren
  3. Het opstellen van een energiehandboek
  4. Het uitwerken van energiezorgprocedures
  5. Uitvoering van energiemonitoring
  6. Communicatie rondom energie(zorg) (in- en extern)
  7. Uitvoering van energiezorgaudits
  8. Uitvoering van management/directiebeoordeling
  9. Rapportages en borging van het systeem

Het uiteindelijke doel is het beheersen van de energieverbruiken en het continu verbeteren.

Bij bedrijven die energiezorg hebben ingevoerd is de borging van het systeem een belangrijk aandachtspunt. Het energiezorgsysteem dient daarom zoveel mogelijk onafhankelijk van individuen te kunnen functioneren.

Wij ondersteunen u bij het opzetten van energiezorg conform ISO 50001 en helpen u uw energiezorgsysteem te laten certificeren.

energiezorg

Energiebesparingsonderzoek bij Frisian Egg in Drachten

Eind 2017 heeft Frisian Egg in overleg met de omgevingsdienst Fumo en op verzoek van de gemeente ...

Lees meer

EED audits door Epro Consult

Inmiddels bestaat voor grotere bedrijven al enige tijd de verplichti...

Lees meer

informatieplicht energiebesparing

 

Waarom een informatieplicht?

Lees meer