Hoe worden bedrijven fossielvrij?

Hoe worden bedrijven fossiel-vrij?

Van willen naar doen. Samen met deskundige en onafhankelijke energieadviseurs.

 

Wilt u als bedrijf of organisatie stappen zetten om uiteindelijk fossiel vrij te worden?

Het uitspreken van een intentie om dat doel te bereiken is een goede eerste stap, maar dan, maar dan ben je er nog niet.

Hoe kom je tot realistische en economisch haalbare plannen en hoe zet je die plannen om naar concrete maatregelen?

 FedEC (federatie van energieconsultants) adviseurs hebben de handen ineen geslagen en samenwerking gezocht:

  • Zes adviesbureaus in Noord-Nederland werken samen om bedrijven te helpen om fossiel vrij te worden: Epro Consult, Energie inspectie Friesland, Tolsum Energie Advies, VI bouwmanagement, Invent en Ekwadraat.

  • Drie adviesbureaus in Zuid-Nederland : Brands Energy, Epro Consult en Milicon milieuconsultancy bieden samen een aanpak die uw bedrijf helpt om energie te besparen  en uiteindelijk fossielvrij te worden.

 Een eerste stap is het voldoen aan wet- en regelgeving en de meest voor de hand liggende maatregelen in de praktijk uitvoeren. Er zijn uiteraard ook voorlopers (of koplopers) die al wat verder zijn. Voor alle bedrijven bieden wij een aanpak aan, te beginnen bij een zogenaamde Energie Prestatie Keur (EPK) voor de middelgrote MKB-bedrijven. Door de samenwerking tussen de adviesbureaus wordt kennis binnen deze bureaus optimaal afgestemd op uw bedrijf.

 Onze aanpak bestaat uit drie stappen: kennismaken,  onderzoek naar besparingen en vervolgens de benodigde energie fossielvrij opwekken en inzetten. Om ervoor te waken dat het proces doorgaat nadat de energiebesparende maatregelen in kaart zijn gebracht bieden wij daarnaast een servicecontract aan, waardoor wij gedurende 3 jaar samen met u de uitvoering van de maatregelen volgen en samen met u nieuwe maatregelen afstemmen. Dan vraagt u zich natuurlijk af wat dat gaat kosten. Dat hangt af van de grootte en complexiteit van uw bedrijf en van uw ambitie.