Energiebesparingsonderzoek bij Frisian Egg in Drachten

Eind 2017 heeft Frisian Egg in overleg met de omgevingsdienst Fumo en op verzoek van de gemeente Opsterland besloten om een energiebesparingsonderzoek uit te laten voeren door Epro Consult uit Leeuwarden.

Hoewel het energiebesparingsonderzoek is uitgevoerd om te voldoen aan de verplichting in het kader van de Wet Milieubeheer wil Frisian Egg vooral ook zelf weten waar nog besparingen mogelijk zijn.

Het onderzoek heeft ca. 5 maanden in beslag genomen en een belangrijk deel van die tijd is gebruikt om een goed beeld te krijgen waar de energie gebruikt wordt. Bij dit project heeft Frisian Egg veel informatie beschikbaar gesteld die niet alleen voor dit onderzoek, maar ook voor vervolgprojecten bruikbaar is. De informatie is gebruikt om een energiebalans op te stellen en mede op basis van die balans na te gaan waar significante energiegebruikers zich bevinden. De koeling, de gebouwconditionering, de heet watervoorziening en de doppendroger (om eierschalen te drogen) zijn grote verbruikers.

Naast de analyse op basis van de energiebalans is gebruik gemaakt van de “Erkende maatregelenlijst voor de levensmiddelenindustrie”. Ook is een analyse gemaakt op basis van de verbruiksprofielen van aardgas en elektriciteit. Daaruit is een significante basislast naar voor gekomen die nader onderzocht gaat worden. De analyses samen met de maatregelen uit die erkende maatregelenlijst hebben geresulteerd in een besparingspotentieel van ca. 12,5%. Daarbij zijn maatregelen, zoals isolatie, toepassing van LED-verlichting en het verbeteren van de aandacht voor energiebesparing o.a. door gedragsmaatregelen.

Omdat de gebouwen dateren van rond 2001 zijn er al diverse voorzieningen getroffen om het energiegebruik van die gebouwen te beperken, zoals isolatie en dubbele beglazing. Hoewel daar verbeteringen mogelijk zijn is het niet rendabel om daarin te investeren, de terugverdientijd van maatregelen als verbeteren van de isolatie of beter dubbel glas (HR++ of triple) zijn niet binnen 5 jaar terug te verdienen, de terugverdientijden liggen boven de 40 jaar!

En wat vond Frisan Egg van dat onderzoek en van de uitkomsten?

Volgens Rolf Stuiver (directeur) levert het onderzoek praktisch bruikbare maatregelen op, waarmee Frisian de komende tijd aan de slag gaat.