Steek energie in besparen

Hoewel menig ondernemer ervan overtuigd is dat hij er alles aan gedaan heeft om op kosten te besparen, kan het nog altijd beter. En dat geldt niet alleen voor bedrijven, ook voor een gemeente. De gemeente Weert is erin geslaagd aanzienlijke besparingen te realiseren op haar energiekosten voor de openbare verlichting, scoutingclubs, Punt Welzijn, Bosuil, Rick en Munttheater.

Grote bedrijven, maar ook overheden proberen tegen de best mogelijke voorwaarden energie in te kopen om de energiebehoefte voor een bepaalde periode veilig te stellen. Ook de gemeente Weert bekeek haar energiecontracten opnieuw. “Ten opzichte van het vorige contract betalen we nu iets meer voor piekuren, maar een stuk minder voor daluren. Maar dan nemen we juist de meeste stroom af. Een derde van onze stroomvraag bestaat uit openbare verlichting. We hebben bovendien de servicevergoeding, de toeslagen, van de energieaanbieder 30% omlaag kunnen brengen. Ook dat scheelt behoorlijk wat”, legt gemeentelijk projectleider Dingeman Zandijk uit.

Ron Ongenae van Epro Consult uit Weert begeleidde de gemeente bij de contractherziening. “In de oude contractconstructie zaten wat merkwaardige zaken. Als energiemaatschappij heb je je afnemers het liefst in het dalverbruik. Je hoeft dan minder of geen centrales op te schakelen. Dus zou je daar je de bedragen zo laag mogelijk moeten houden. Het was dus vreemd dat de toeslag voor het dalverbruik hoger was dan die van piekverbruik.”

rockwool oven

Inkoop

De stroomtarieven hebben de neiging omlaag te gaan als gevolg van de economische crisis en het alternatieve energieaanbod van o.a. zonnecellen. Ongenae: “Je kunt stroom op verschillende manieren inkopen: vastzetten over bepaalde termijnen of op de vrije markt. Als je de prijsontwikkeling op de vrije markt goed volgt, dan kun je besparingen realiseren. Maar dan heb je informatie nodig. Op de energiebeurs vindt elke dag prijsvorming plaats. Je kunt opties plaatsen en hoe verder je in de tijd gaat, hoe goedkoper de energie wordt. Op die wijze kun je je doelstelling behalen.”

Om scherp in te kunnen kopen, adviseerde Ongenae er een derde partij bij te zoeken, een energiebroker die altijd over de juiste informatie beschikt. Bovendien onderzocht hij of de inkoopvolumes van de gemeente wel klopten. “We hebben enkele onregelmatigheden ontdekt, de inkoopvolumes aangepast en incidenteel energieverbruik uitgezocht. Daarnaast kennen we de energiebedrijven en weten we wat onderhandelbaar is. Omdat we onafhankelijk zijn, kunnen we er zoveel mogelijk voor de klant uithalen.”

Afwijkingen

Volgens Zandijk gaat het in 2014 al om substantiële bedragen. Bijvangst voor de gemeente Weert is o.a. lagere administratieve lasten door van kwartaalrekeningen over te stappen naar jaarrekeningen. Ook is de gemeente bewuster geworden van waar het verbruik vandaan komt. “Op een aantal locaties zijn afwijkingen gevonden ten opzichte van vorige jaren. We hebben bijvoorbeeld geconstateerd dat meterstanden doorgegeven aan Stedin niet goed verwerkt zijn. Gelukkig was er geen sprake van illegaal stroomverbruik. Maar de renovatie van de sporthal in Stramproy heeft wel heel veel energie gekost. Dat zijn gelukkig eenmalige kosten, die je niet hoeft mee te nemen in je nieuwe volume.”

Maatregelen

Volgens Ongenae en Zandijk is er nog veel meer energiewinst te behalen, maar dan moet er nader onderzoek worden gepleegd. “De gemeente Weert heeft een voordeel omdat ze relatief veel afnamepunten heeft die onder het kleinverbruik vallen. Dat betekent dat het vastrecht van de netwerkbeheerder en de het verbruik van de energieleverancier op één gecombineerde rekening komt te staan. Ben je grootverbruiker, dan krijg je gesplitste rekeningen. Dat scheelt een hoop werk. Doordat de gemeente Weert voor een groot deel op kleinverbruik zit, kunnen we ook slimme meters implementeren, waarmee je gegevens kunt analyseren actief energiemanagement kan implementeren en mogelijk je energiekosten kunt terugdringen.”

Een andere bezuinigingsmaatregel van de gemeente is het actief implementeren van LED-verlichting op straat. De spoortunnel bij het NS-station is een van de eerste in Nederland waar deze techniek wordt toegepast. Ook is de torenklok van Weert en de nieuwe rotonde aan de Eindhovenseweg, alle wegen die worden meegenomen met het project Houtstraatlossing en Kampershoek voorzien van LED verlichting. Daarnaast wordt nu op nagenoeg alle plaatsen waar nieuwe verlichting is gepland LED verlichting toegepast. Vooral in ondermeer parkeergarages is toepassing van LED interessant omdat deze verlichting 24 uur per dag brand. Volgens Ongenae scheelt deze maatregel tot 60% aan energieverbruik. “Bovendien gaat die verlichting langer mee, wat weer scheelt in onderhoudskosten.” Dynamische straatverlichting en verkeersinstallaties met LED uitgerust gaan op termijn nog komen, aldus Zandijk, die toevoegt dat de gemeente Weert alleen groene energie gebruikt. “De inkoop geschiedt met certificaat van oorsprong.”

Wat men zich vaak niet realiseert is dat vergroende daken ook sterk bijdragen in energiebesparing. Met een groen dak is het in de zomer tussen de 3 en 6 graden koeler en in de winter 2 à 3 graden warmer vanwege de isolerende werking van het vegetatiedek. Er is dus minder energie nodig om te verwarmen c.q. te verkoelen. Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar om groene daken te realiseren.

Inkoop sluitpost

De exercitie die de gemeente Weert samen met Epro Consult heeft doorlopen, is volgens Zandijk voor ieder bedrijf met voldoende energievolume interessant. Ongenae: “Grote bedrijven hebben meestal wel de kennis in huis om op de vrije markt in te kopen en voor het MKB zijn er inkoopcombinaties, toch vinden wij dat inkoop een sluitpost zou moeten zijn. Nu wordt ingekocht op basis van de volumes zoals je ze nu inschat. Maar eigenlijk moet je eerst besparen en dan kijken wat je nodig hebt. Als je er de tijd voor neemt en onderzoek doet, kun je fors besparen.

Het laaghangend fruit heeft de ondernemer meestal zelf al geplukt. Maar een deskundig oog ziet snel extra energiebesparingen die in doorgaans 10 tot 15% van het energieverbruik bedragen.” 

-----
Streamer
-----

De spoortunnel bij het NS-station is een van de eerste in Nederland waar LED-techniek wordt toegepast.

Het laaghangend fruit heeft de ondernemer meestal zelf al geplukt. Een deskundig oog ziet snel extra energiebesparingen van 10 tot 15%.

artikel Weerter zakenblad nr. 4, 2013